سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی و
محمد حسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فنی و
محسن محمدی زاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختمانها و به طور کلی سازه ها در حین زلزله در نقاطی که بر روی آبرفتهای سست و اشباع قرار گرفته اند ، وقوع پدیده روانگرایی (Liquefaction) می باشد . معمولا" تنشهای زلزله در مناطق با ساختار خاک دانه أی ( ماسه و لای ) اشباع، موجب بالا رفتن فشار آب منفذی و در نتیجه کاهش و از دست رفتن مقاومت خاک گردیده و در نتیجه خاک حالت روان به خود میگیرد . این پدیده به صورت نشست قابل توجه ، ایجاد ترک و بازشدگی ، فوران گل و آب ، جوشش ماسه و تراوش آب از خلل و فرج موجود در سطح زمین خود را نشان می دهد . بروز این پدیده ممکن است سبب نشست ساختمانهای وزین گشته و یا بالعکس سازه های سبک درون زمین مثل مخازن را در سطح زمین شناور سازد . در این تحقیق پتانسیل وقوع روانگرائی در منطقه در حال احداث مجتمع آلومینیوم المهدی واقع در غرب بندرعباس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . جهت بررسی این پدیده از نتایج عملیات صحرائی نفوذ استاندارد (SPT) استفاده شده و با روشهای آزمایشگاهی مقایسه گردیده است . بررسی های انجام گرفته عموما " شامل عملیات صحرائی است . برای این منظور تعداد ۱۰ حلقه گمانه برای اندازه گیری SPT و ۷۷ نمونه برای انجام آزمایشات لازم جهت طیقه بندی استخراج گردیده است . با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و عملیات صحرائی پتانسیل روانگرائی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که منطقه مستعد روانگرا ئی است . جهت مهار این پدیده از بین راهکارهای موجود روش تراکم دینامیکی پیشنهاد شد که با اجرای این عملیات پدیده روانگرائی در منطقه فوق کنترل گردیده است .