سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هنری ملکمی –

چکیده:

هر کس که محصولی را خریداری میکند، برای استفاده از آن به راهنما نیاز دارد. معمو ً لا کتابچه یا دستورالعمل راهنمای استفاده از محصول راه گشای مصرف کنندگان است و آنها را در استفاده و نگهداری آن کمک مینماید. ساختمان و تأسیسات آن به عنوان یک محصول نیاز به کتاب راهنما دارد. این مهم سالهاست که در کشور ما رعایت نمیشود و حتی در طر حهای عمرانی، پروژه های بزرگ بدون کتاب راهنما تحویل بهره بردار میشود. بهر هبردار بدون اطلاعات راهبری و نگهداری و بدون اطلاع از اهداف پروژه، ساختمان را تحویل می گیرد و با توجه به عدم شناخت اهداف در تأسیسات آن دستکاری می کند و باعث میشود که به مرور سیستمها از کار افتاده و یا بدون بهره وری مناسب کار کند.