سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – استادیار گروه فراوری موادمعدنی
آزاده کفیلی کسمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی

چکیده:

در این تحقیق امکان پذیری پیش فراوری کانه کربناته سیلیکاته سرب و روی معدن دره زنجیر با انجام فرایند کلسیناسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. نخست نمونه ارائه شده توسط روشهای کمی و کیفی شناسایی گردید و مشخص شد عیار روی ۱۱/۶ درصد و کانیهای عمده حاوی روی، اسمیت ، زونیت، ویلمایت و همی مورفیت می باشد. روش طراحی ازمایشهای تاگوچی جهت طراحی شرایط آزمایشهای فرایند کلسیناسیون مورداستفاده قرار گردید. پارامترهای بهینه فرایند کلسیناسیون به صورت درجه حرارت۹۰۰ درجه سانتی گراد ، زمان کلسیناسیون ۶۰ دقیقه و دانه بندی ۵۰ مش تعیین شد.