مقاله عمل گرايي پوتين و تغيير در رويكردهاي سياست خارجي روسيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: عمل گرايي پوتين و تغيير در رويكردهاي سياست خارجي روسيه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمل گرايي
مقاله هنجارمندي
مقاله روسيه
مقاله چندجانبه گرايي
مقاله قدرت بزرگ
مقاله تعامل گزينشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كولايي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روسيه در دوره پساشوروي بيش از هر زمان ديگري در تاريخ خود تحت تاثير تحولات فزاينده منطقه اي و بين المللي قرار گرفت. اين تحولات با مجموعه اي از تهديدها و فرصت هاي جديد، اين كشور را در عرصه خارجي با ضرورت بازتعريف جايگاه، نقش و اهداف آن روبه رو ساخت. عدم واقع بيني نسبت به تحولات حوزه بيروني در دوره يلتسين شرايط ضعف ادراك از روندهاي محيطي، عدم توان سناريوپردازي، تصميم گيري هاي نابسامان و منفعلانه را فراهم كرد و سياست خارجي روسيه با بحران هاي مفهومي و نهادي مواجه شد. اين وضعيت با به قدرت رسيدن پوتين به گونه اي مشهود تغيير كرد. تحولي در سياست خارجي روسيه از آرمان گرايي به واقع گرايي، از بي ثباتي به ثبات نسبي و از رهيافت هاي غير عقلايي به نسبتا عقلايي صـورت گرفت. از منظر نوشتار حاضر در ميان عوامل متعدد، اتخاذ رويكرد عمل گرايانه از سوي پوتين بيشترين سهم را در بروز اين تحول مثبت به عهده داشته است.