سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عزیز گل محمدی – معاونت برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان ایلام ورئیس کمیته تخصصی بررسی

چکیده:

صنعت بنادر از میان سایر بخش های صنعتی به دلائلی که ذکر خواهد شد از نظر دانش مهندسی ایمنی دارای جایگاه ویژه ای است ودر دسته صنایعی قرار می گیردکه از نظر شاخص های وفور وشدت خطرات وحوادث بعلت تنوع فعالیت ها وگستردگی وتراکم ماشین آلات وعوامل انسانی در حد بالائی است .زیرا درصد بالائی از همه حوادث منجر به فوت وصدمات جدی در م حیط های صنعتی وغیرصنعتی و همچنین حوادث حریق عمده بنوعی اکثرا در چنین محیط هائی رخ می دهد .بنظر می رسد بعلت فقدان یک نگرش سیستمی به موضوع ایمنی نرخ تکرار حوادث در این بخش هابصورت قابل قبولی کاهش چشمگیری را نشان نمی دهد .این مقاله در صدد معرفی یک مدل برنامه ر یزی برای ایمنی است و انتظار می رود در صورت عنایت به آن خلاء موجود در خصوص نگرش سیستمی به موضوع ایمنی مرتفع شده و از این زاویه هدف نهائی یک سیستم ایمنی که کاهش ریسک ،خطر و حوادث در این بخش ها خواهد بودمحقق شود