مقاله عناصر بلاغي‌ در شعر اميرخسرو دهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: عناصر بلاغي‌ در شعر اميرخسرو دهلوي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميرخسرو دهلوي‌
مقاله سبك‌ هندي‌
مقاله عناصر بلاغي‌
مقاله مضمون سازي‌

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي بهان مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اميرخسرو دهلوي‌، يكي‌ از بنيانگذاران‌ سبك‌ هندي است که‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ در فرآيند تحول‌ اين‌ سبك‌ داشته‌ است‌. همه‌ ويژگي هايي‌ را كه‌ اديبان‌ و منتقدان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسي‌ در طي دو قرن‌ پس‌ از تثبيت‌ سبك‌ هندي‌ احصا کرده اند، مي توان‌، به‌ عينه،‌ در اشعار اين‌ شاعر مشاهده کرد. در اين مقاله‌ سعي‌ شده‌ است‌ تا با اتكا به‌ ديوان‌ اميرخسرو دهلوي‌ برجسته ترين‌ ويژگي هاي‌ بلاغي‌ وي‌، كه‌ عمدتا در ارتباط‌ تنگاتنگ‌ با سبك‌ هندي‌ است‌، مورد بررسي‌ و مداقه‌ قرار گيرد.