سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بومری – استاد یار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه زمین شناسی

چکیده:

کانسار آهن سنگان خراسان در جنوب شرق ی مشهد واقع شده است . این کانسار بر اثر نفوذ یک ماگمای گرانیتی در سنگ های کربناته تشکیل شده و به دو زون اسکارن کلسی ک و اسکارن منیزیمی تفسیم بندی شده است . کانسنگ های آهن در بخش وسیعی از زون اسکارن کلسی ک همراه با گارنت مشاهده می شوند . این گارنت ها از نظر ترکیب شیمیایی متعلق به سری محلول جامد گروسولار – آندرادیت هستند . گارنت یک کانی رایج در اکثر کانسارهای اسکارن نوع کلسیک است . در این مقاله مقادیر عناصر خاکی نادر در گارنت های موجود در کانسار آهن سنگان که به وسیله LA-ICP-MSدر دانشگاه آکیتای ژاپن تعین شده، ارائه می شوند .