سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
شیوا شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:
در دنیای معاصر کمتر به هویت و تأثیر آن در زندگی انسان پرداخته می شود و این سبب ساخت و سازهای قارچ گونه و بی هویتی است که در اثر گذشت زمان رو به زوال و نابودی می روند. مساجد به دلیل درهم آمیختگی که با جان و روح انسان دارند، با مسائل هویتی گره خورده و تأثیر هویت در این اماکن چشم گیر است. از سوی دیگر تأثیری که مساجد به عنوان خانه ی معنوی انسان مسلمان بر روی او می گذارد، غیرقابل انکار است. در این مقاله با بررسی عوامل هویت ساز و نمود آن در عناصر معماری به شناخت بهتری از این مکان ملکوتی دست می یابیم. باشد که رعایت این تکنیک ها در معماری جدید سبب نزدیکی به هویت و آرامش درون و از بین رفتن چالشهای پیش رو باشد.