سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین موثقی –
سحر آیرملو –

چکیده:

در سلسله مباحث فرهنگی اجتمایی کمتر موردی می توان یافت که عنوان هویت در آن یافت نشود این مبحث بخصوص بعد از دوران مدرنیته بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مدرنیته آن را به چالشی همه جانبه کشیده است اما با همه این حساسیتها و اثرات جانبی آن معنی ریشه ای این کلمه کمتر در عرصه علوم اجتماعی و مباحث شهرسازی بصورت دقیق مورد برسی قرار گرفته است.لذا سعی می گردد با استفاده از مطاله اسنادی معنی هویت از جهات گو ناگون بخصوص در عرصه شهر سازیمورد برسی قرار گیرد.
هویت حکایت از چیستی دارد و آنچه فرد را از افراد و جامعه را از جوامع جدا می کند . آنچه بیشتر مهم است اینکه هویت ریشه در تاریخ و تداوم آن داردمهمترین سوال آنکه کی هستیم و چه ساختاری بر ما حاکم است .پاسخ به این سوالات از عوامل تقویت روحیه همبستگیو وفاق عمومیمی باشد می توان با استفاده از توانایی های باقوه تاریخی در زمینه عناصر موجود شهر سازی به محیطی جذاب و سالم دست یافت.