سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود بشیری نسب – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدسروش قاضی نوری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اهمیت به کارگیری روش های ایمن کاری در قالب ایمنی سیستم مساله ای است که در سال های گذشته توجه شرکت های صنعتی را به خود معطوف نموده است.
در این راستا سازمان بین المللی استاندارد ISO پس از تدوین استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9000 و استانداردهای مدیریت زیست محیطی ISO 14000 به سمت تدوین استانداردهای مدیریت ایمنی متمایل شده است. OHSAS 18000 رویکردی به سمت استاندارد ISO 18000 است.
در این مقاله سعی شده است تا پس از پرداختن به مبانی OHSAS 18000 به نحوه استفاده از آن پرداخته شود.
در نهایت به منظور درک بهتر مفاهیم OHSAS 18000 مقایسه ای بین سیستم های مدیریت ایمنی با سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی انجام گرفته است.