مقاله عندليب گلشن شعر و ادب «رهي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۵۹ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: عندليب گلشن شعر و ادب «رهي»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهي
مقاله غزل
مقاله طنز
مقاله ترانه،
مقاله موسيقي شعر
مقاله صور خيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داريوش صبور ابوالفتح
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رهي معيري يکي از نام آورترين شاعران دهه بيست تا پنجاه معاصراست كه با قريحه چشم گير وگاه شگفت انگيز، تخيل هاي دور پرواز و شاعرانه خود را به تصوير كشيده و آن را در كالبد هاي انواع شعر، حتي ترانه هاي غزل وار و طنز هاي بديع انتقادي و اجتماعي، بيان كرده و در اين ره گذر، بر اثر بررسي هاي ژرف در آثار شاعران بزرگ، از تاثير فرخي، نظامي گنجوي، مولوي، حافظ، به ويژه سعدي و صائب، نيز دور نمانده است.
در اين مقاله به بيان موارد شايان توجه زندگي، آثار، دقايق روحي و اخلاقي و سرانجام، نقد، تحليل آثار و شناخت جاي گاه هنري و ادبي رهي در شعر، ترانه و طنز معاصر، پرداخته شده است.