مقاله عنصر «صحنه» در مقامات حريري و حميدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: عنصر «صحنه» در مقامات حريري و حميدي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقامات
مقاله حريري
مقاله حميدي
مقاله عنصر صحنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهراني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقامات حريري و حميدي به عنوان دو اثر منثور و ارزشمند، جزء ادبيات داستاني کهن در ادب عربي و ادب فارسي به حساب مي آيند.
در اين هر دو اثر از شيوه هاي توصيف و نمايشي براي برقراري ارتباط خواننده داستانها با عناصر داستان نظير شخصيت ها موقعيت مکاني و زماني، پايگاه اجتماعي و … بهره گرفته شده است.
عنصر مکاني يا به عبارت ديگر «صحنه»، يکي از عناصر داستاني است که در شناساندن شخصيت ها، حوادث و فضاي داستان به خوانندگان نقش مهمي را بر عهده دارد.
نويسندگان اين مقامات، به ويژه حريري با تبحر کامل توانسته اند تا از ظرفيت عنصر «صحنه» در داستان هاي خود استفاده نمايند. مقايسه ميان شيوه هاي بهره برداري حريري و حميدي از اين عنصر، ميزان توانمندي هر يک از دو نويسنده، شيوه پرداخت صحنه ها و چگونگي توفيق هر يک را در استفاده از اين عناصر براي برقراري ارتباط خواننده با متن داستان آشکار مي سازد. به نظر مي رسد حريري در توصيف صحنه ها و استفاده از شيوه تلخيص در پرداخت عنصر صحنه از حميدي موفق تر عمل کرده است.