مقاله عنصر غالب «درد» در مصيبت نامه، يکي از مختصات سبکي عرفان عطار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: عنصر غالب «درد» در مصيبت نامه، يکي از مختصات سبکي عرفان عطار
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصيبت نامه
مقاله عطار
مقاله سبک شخصي
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفنديار سبيكه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از ويژگيهاي فکري عطار که سبک عرفان او را از سبک شعري ساير شعراي عرفاني ممتاز ميکند، کاربرد خاص عطار از مفهوم «درد» است. دراغلب متون نظم و نثر عرفاني، «درد» همان طلبست که اولين وادي سلوک محسوب ميشود، درحاليکه عطار بخصوص در مثنوي مصيبت نامه، تشخص ويژه اي به اين مفهوم داده است و آن را پيش از مقام طلب، نيرو محرکه سالک در سير کمالي دانسته و درد را از آغاز تا پايان منظومه، بمثابه پيري دروني و هدايت کننده که به اصل مطلق متصلست، مورد تاکيد قرار داده است. در اين مقاله سعي ميشود که کاربردهاي خاص و متنوع عطار از مفهوم درد، بعنوان يکي از خصيصه هاي سبک شخصي شعر او مورد بررسي قرارگيرد و اين مفهوم که عطار در حيطه آن نظريه پردازي کرده است، بعنوان عنصر غالب در سير کمالي سالک مصيبت نامه تبيين شود.