سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهندس عباس رضایی – فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیرعامل
مهندس محسن کرد – معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت دانشجوی فوق لیسانس مدیریت اجرایی
رقیه ایوبی – سرپرست واحد بهبود بهره وری و تحقیقات لیسانس علوم اقتصادی

چکیده:

سازمانی سرآمد است که بتواند رضایت کلیه دینفعان خود را برآورده نماید. دینفعان سازمان عبارتند از کارکنان، مشتریان، جامعه، سهامداران، شرکای تجاری و کلیه افراد و سازمان هایی که از سود سازمان متنفع و از ضرر آن متضرر می گردند. درباره سازمان چه معیارهایی به کار می گیرند و چگونه سازمان در قبال این معیارها اقدام می کند احتمال اینکه سازمان بداند برای راضی نمودن دینفعان کلیدی خود چه کارهایی باید انجام بدهد بسیار اندک است. شرکت های آب و فاضلاب استانی از جمله بنگاه های اجتماعی، اقتصادی نوین می باشند که بر اساس قانون تشکیل خود به عنوان واحدهایی با شخصیت مستقل حقوقی و در قالب قانون تجارت برای تحقق برخورداری آحاد جامعه از یکی از زیربنایی ترین خدمات عمومی یعنی تامین آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب شکل گرفته اند. در این شرکت ها سود که تبلو منافع تمامی دینفعان در بنگاههای خصوصی است در خدمت توفیق این سازمان ها برای تامین و ارتقاء استاندارد زندگی است. این سازمان ها می باید متکی به فرهنگ ملی(پایداری فرهنگی) تولید ثروت نمایند(پایداری اقتصادی) و در یک توزیع عادلانه(پایداری اجتماعی)مواهب را بین آحاد جامعه توزیع نمایند و حقوق اجتماعی شهروندان را تحقیق بخشند و با سرمایه گذاری گسترده در شبکه های آب و فاضلاب محیط زیست پاکیزه ای را فراهم آورند(پایداری محیط زیست) تا آیندگان بتوانند با بکارگیری امکانات جاعه برای تولید کالا و خدمات آنگونه که می خواهند زندگی کنند(توسعه پایدار). تولید ثروت و تشکیل سرمایه های عمومی و مدیریت کارآمد و اثربخش این سرمایه ها برای توسعه امکانات و ارتقاء استانداردهای زندگی هویت این شرکت ها را خواهد ساخت. چگونه باید در مقابل دینفعان کلیدی خود عکس العمل نشان دهیم؟ این سوال اساسی است و برای تعیین استراتژی سازمان فوق العاده موثر می باشد. در این راستا شرکت در جهت استراتژی خود بر مبنای انتظارات دینفعان اقدام نموده است که شرح آن بیان خواهد شد. در ابتدای تجربه جهت آشنایی با مدیریت ذینفعان نظریات مدیریتی مرتبط آورده می شود و در ادامه مراحل اجرای طرح به تفضیل اشاره خواهد شد.