سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن دیانی – مدیر دفتر تشکیلات و منابع انسانی فوق لیسانس مدیریت دولتی
رقیه ایوبی – سرپرست گروه بهبود بهره وری و تحقیقات لیسانس علوم اقتصادی

چکیده:

دگرگونی و تغییرات روزافزون جهان طی ۲۰ سال اخیر، شرکت ها و موسسات انتفاعی را بر آن داشته اند تا با مدنظر قرار دادن اصل بهره وری و افزایش توان رقابتی به تجدید ساختار خود بپردازد. به عبارت دیگر، امروزه ماهیت بسیاری از فعالیت ها تغییر یافته است. کارگران ماشینی اوایل قرن بیستم جای خود را به کارگران دانشی(دانش افزا) سپرده اند. پیشرفت سریع تکنولوژی، ساختار و سازمان بسیاری از شرکت ها را در هم ریخته و آنهارا محتاج به مهارت هایی ساخته که تا دیروز حتی فکر آن مهارت ها نیز از ذهن مترتب نمی شد. در چنین شرایطی اکثر شرکت ها از عدم انطباق سطح دانش و مهارت نیروی کار با نیازمندی های خود در رنج هستند، که نشان می دهد فناوری و فرایند های کسب و کار با سرعتی به مراتب بیشتر از سرعت تغییر نیروی کار به پیش می رود. در هر سازمانی این باور وجود دارد که تحقق اهداف عالی سازمان در گرو برخورداری از منابع نسانی کارآمد و بهره ور است. تمام سازمان ها برای سازگاری با تغییرات محیطی لازم است به مداوم نسبت به توسعه و بهسازی نیروی انسانی، تجهیزات، فناوری قوانین و مقررات و فرهنگ سازمان اقدام کنند. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در راستای خط مشی کیفیت سیستم مدیریت کیفیت که توانمندسازی نیروی انسانی و نیز در راستای تجدید ساختار خود متناسب با تحولات تکنولوژی و سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها نسبت به مهندسی مجدد نیروی انسانی اقدام نموده است که باعث افزایش درجه حرفه ای شدن شرکت و حرکت به سوی اهداف صاحبان سهام در زمینه «کوچک سازی سازمان و حذف کارهای عضله بنیاد و ایجاد سازمان اندیشه بنیاد» اقدام به بازنگری مجدد ساختار سازمانی و نگاهی دوباره به شرح وظایف واقعی و مکتوب شرکت نموده است. که در ان تجربه به نتایج مهندسی مجدد نیروی انسانی اشاره خواهد شد.