سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسلم پورنصرت – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
جلیل حیدری – مسئول امور مشترکین
سمیه شریفی – مسئول تحول و نوسازی اداری

چکیده:

امروزه اهمیت بهره وری صحیح از منابع آبی در تمام جوانب و بخشهای مختلف برای جوامع بشری به عنوان امری بدیهی و بی نیاز از ارائه برهان پذیرفته می باشد. در این میان آب شرب با توجه به هزینه های زیادی که در تولید آن صرف می گردد، بسیار مورد توجه قرار دارد. یکی از مباحث مهم در این خصوص اعمال مدیریت مصرف می باشد. از جمله مصادیق مهم مدیریت مصرف، جلوگیری از هدر رفت آبی است که با هزینه های فراوان تولید می شود و حرکت در راستای به حداقل رسانیدن این هدر رفت می باشد. با توجه به اینکه در توزیع آب شرب مخاطبین و بهره برداران اصلی به عنوان مشترک بیشترین تاثیرات را در این خصوص می توانند داشته باشند، مدیریت کامل انشعابات و جلوگیری از هدر رفت آب توسط مشترکین کم توجه، بی مبادلات و یا کسانیکه نسبت به اهمیت موضوع توجیه نمی باشند، می تواند طرفیت های بالقوه ای برای توسعه بهره برداری از منابع آبی ایجاد نماید. قدم اول برای اعمال این مدیریت شناسایی و دسته بندی انشعابات مشترکین می باشد تا بر اساس آن تصمیمات مدیریتی را ساماندهی نمود . شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در همین راستا و پس از مطالعات اولیه و احراز ضرورت موضوع و پس از توجیه کلیه متولیان امر در سلسله مراتب مختلف، اقدام به پیاده سازی و اجرای پیمایش کامل انشعابات آب شرب مشترکین نمود. بر اساس این پیمایش نتایجی حاصل گردید که مورد بحث این مقاله می باشد. از جمله مشخص شد بیش از ۱۳ درصد انشعابات موجود به گونه ای می باشند که تناسبی با مقررات شرکت ندارند و بخش قابل توجهی از هدر رفت آب را به خود اختصاص می دهند. از نظر تعداد مشترکین تحت پوشش نیز بر اساس نتایج این پیمایش مشخص شد که بخش قابل توجهی دارای انشعابات غیراستاندارد می باشند. دسته بندی نتایج پیمایش منجر به اتخاذ راهبردها و سیاست های کاری خاصی در شرکت توسط مدیرانارشد گردید و الزامات جدیدی را در حوزه کاری ایجاب نمود. طبیعتا برخی از این الزامات موجبات تقویت فرهنگ سازمانی در شرکت را فراهم نموده و تحرکی در راستای ارتقای بهره وری با بهره گیری از تکنولوژی های برتر و کارآمد و نیز کاهش هدر رفت آب و محاسبه قسمتی از آب به حساب نیامده را نیز به دنبال داشته است.