مقاله عنوان فارسي: آيا «الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي» دست يافتني است؟ (عنوان عربي: هل أن اُنموذج التنمية الايرانية- الاسلامية ممكن؟) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه) از صفحه ۳۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: آيا «الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي» دست يافتني است؟ (عنوان عربي: هل أن اُنموذج التنمية الايرانية- الاسلامية ممكن؟)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: تکنولوژي
مقاله الگوي توسعه
مقاله علم و تکنولوژي اسلامي و بومي
مقاله بن مايه مشترک انسانيت
مقاله حساسيت تکنولوژي به ظرف و زمينه و گرانبار بودن آن از ارزش ها (كليدواژه عربي: التكنلوجيا
مقاله اُنموذج التنمية
مقاله العلم و التكنلوجيا الاسلامية و المحلية
مقاله الاُسس الانسانية المشتركة
مقاله تأثر التكنلوجيا بالاجواء و المجالات و غناها بالمميزات القيّمه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پايا علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
انديشه مربوط به طراحي و تدوين الگويي «ايراني ـ اسلامي» براي دستيابي به توسعه، مدتي است که در کشور مطرح شده است. در اين زمان، برخي نويسندگان و نهادها مقالات و طرح هايي در خصوص مشخصه هاي چنين الگويي ارايه کرده اند. در مقاله حاضر استدلال مي شود که با توجه به آنکه همه الگوهاي توسعه در زمره تکنولوژي ها محسوب مي شوند و همه تکنولوژي ها به ظرف و زمينه اي که در آن به کار مي روند، حساس اند و علاوه بر آن حامل ارزش هايي هستند که طراحان و نيز به کاربرندگان در آنها به وديعه مي گذارند، تکميل و تدوين يک «الگوي ايراني ـ اسلامي توسعه» به مثابه يک «تکنولوژي بومي» ممکن است؛ اما نکته مهمي که کمتر به آن توجه مي شود، آن است که چنين الگويي (به فرض کارآمد بودن و طراحي عقلاني داشتن)، جز در برخي جزئيات با دامنه محدود، با الگوهاي کارآمدي که در ديگر کشورها، براي توسعه به کار مي روند، تفاوتي نخواهد داشت. به اين اعتبار، ياد کردن از چنين الگويي با عنوان «الگوي ايراني ـ اسلامي»، عمدتا نوعي «نامگذاري» و فعاليت «زباني ـ معنايي» است و جنبه واقعي آن چندان برجسته نيست.