مقاله عنوان فارسي: بازخواني هويت معنوي و انگاره هاي قدسي در معماري مساجد شيعي (عنوان عربي: اعادة قراءة الهوية المعنوية والانماط المقدسة في عمارة المساجد الشيعية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۳۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: بازخواني هويت معنوي و انگاره هاي قدسي در معماري مساجد شيعي (عنوان عربي: اعادة قراءة الهوية المعنوية والانماط المقدسة في عمارة المساجد الشيعية)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: هويت معنوي
مقاله انگاره هاي قدسي
مقاله معماري قدسي
مقاله مسجد شيعي (كليدوژه عربي: الهوية المعنوية
مقاله الانماط المقدسة
مقاله العمارة المقدسة
مقاله المسجد الشيعي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بمانيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فريال
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
معماري قدسي، از ديرباز، عالي ترين بستر تکامل و تعالي روحي آدميان بوده است. اوج اعتلا و شکوفايي هنر معماري مقدس اسلامي را مي توان در ساحت مساجد جستجو کرد؛ در اين بين به نظر مي رسد مساجدي که در دوران طلايي قدرت معنوي، مالي و سياسي شيعيان در اين سرزمين شکل گرفته اند، واجد هويت معنوي ويژه اي بوده اند؛ از اين رو اين نوشتار بر آن است تا با بررسي دو شاهکار هنر و معماري اسلامي و شيعي اين سرزمين، يعني مسجد امام و مسجد شيخ لطف الله اصفهان، به باز شناخت اصول قدسي حاکم بر طراحي مساجد شيعي بپردازد. به منظور انجام اين مهم، از روش هاي تحقيق توصيفي  تحليلي و تطبيقي و شيوه هاي تحقيق مرور متون، منابع و اسناد تصويري، بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش، معرفي انگاره هاي وحدت و يگانگي، هم آوايي با طبيعت، ابداع و نوآوري و حضور نقوش و اشکال هندسي، به عنوان انگاره هاي قدسي حاکم بر طراحي مساجد شيعي و ارايه پيشنهادهاي طراحي مساجد امروزي بر پايه اين انگاره ها خواهد بود.