مقاله عنوان فارسي: مفهوم شناسي عصمت در افق انديشه هاي شيعي (عنوان عربي: معرفة مفهوم العصمة في افق الافكار الشيعية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: مفهوم شناسي عصمت در افق انديشه هاي شيعي (عنوان عربي: معرفة مفهوم العصمة في افق الافكار الشيعية)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: عصمت
مقاله علم
مقاله اراده
مقاله گناه
مقاله خطا (كليدواژه عربي: العصمة
مقاله العلم
مقاله الارادة
مقاله المعصية
مقاله الخطأ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اسماعيلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنام وند محمدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
از جمله مسايل کلامي که از ديرباز نزد متکلمان مسلمان مورد مناقشه بوده، تلاش در فهم معناي عصمت پيامبران و ائمه و چگونگي آن است؛ به گونه اي که در تبيين موضوع عصمت با رويکردها و سازوکارهاي متفاوتي مواجهيم که در صورت اعتقاد به هر کدام، اين مفهوم داراي ساختاري متفاوت از ديگري خواهد بود؛ چنانچه اگر برداشت از عصمت با نگرشي غيرقابل توصيف با ادراک بشري همراه باشد، تنها داراي مفهومي افاضه اي است؛ ولي اگر با نگرشي اکتسابي و تجربه مند همراه گردد، معلول دو پديده علم و اراده و دسترسي به آن در مراتب متفاوت ممکن خواهد بود.
در اين مقاله سعي شده با کاوش در انديشه انديشمندان شيعي، ديدگاه هايي که ايشان از مفهوم عصمت ارايه داده اند، بررسي گردد و در پايان بر اين باور تاکيد مي نمايد که عصمت خصيصه اي متعالي است که نه تنها معصوم را از ديگر همنوعان خود متمايز نساخته است، بلکه اين ويژگي براي او از کمالات اختياري به شمار مي آيد.