مقاله عنوان فارسي: موانع و شيوه هاي بازدارنده تجديد حيات شيعه در جهان (عنوان عربي: الموانع والاساليب المانعة من احياء الشيعة في العالم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: موانع و شيوه هاي بازدارنده تجديد حيات شيعه در جهان (عنوان عربي: الموانع والاساليب المانعة من احياء الشيعة في العالم)
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: انقلاب اسلامي
مقاله ايران
مقاله تشيع
مقاله مقابله
مقاله قدرت (كليدواژه عربي: الثورة الاسلامية
مقاله ايران
مقاله التشيع
مقاله المواجهة
مقاله القدرة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نيا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
نقش آفريني ايران در محيط هاي فراملي، از همان ابتداي انقلاب اسلامي، تاثير عميقي در ميان جوامع داشت؛ در عين حال، اين انبساط فضايي که در اثر آزادشدن انرژي نهفته در تشيع شکل گرفته بود و ماهيت مذهبي داشت، باعث شد سران کشورهاي رقيب و نيز بازيگران فرامنطقه اي با حساسيت روند جديد را پيگيري و کنترل نمايند.
به تدريج که سياست هاي فرامرزي انقلاب اسلامي ايران شکل عملياتي به خود مي گرفت و اثرگذاري ايران در ميان ساير کشورها و جوامع نمود عيني مي يافت، از طرف مقابل نيز واکنش هاي مختلفي ابراز مي شد که در شکل سياست هاي تقابلي، به مرحله اجرا در آمده است. هدف همه اين اقدامات، جلوگيري از انبساط فضايي قدرت تشيع بود که در اثر انقلاب اسلامي ايران به وجود آمده بود.
اين مقاله در صدد است با روش تحليلي، به بررسي انواع موانع و شيوه هاي عملي و نظري اي بپردازد که در تقابل با قدرت يابي تشيع و تجديد حيات آن و در ارتباط با نقش آفريني ايرانِ بعد از انقلاب اتخاذ شده اند. اين موارد در هشت محور «ديني ـ فقهي، تشکيلاتي، سياسي ـ نظامي، مردمي، فيزيکي، نظري ـ تئوريک، انتشاراتي و الکترونيک» تقسيم بندي شده اند.