مقاله عنوان فارسي: چگونگي رسميت يافتن تشيع توسط صفويان و پيامدهاي آن (عنوان عربي: كيفية الاعتراف الرسمي بالتشيع من قبل الصفويين و نتائجه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: چگونگي رسميت يافتن تشيع توسط صفويان و پيامدهاي آن (عنوان عربي: كيفية الاعتراف الرسمي بالتشيع من قبل الصفويين و نتائجه)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: جبل عامل
مقاله تشيع
مقاله صفويه
مقاله حکومت
مقاله علما
مقاله تسنن
مقاله سلاطين (كليدواژه عربي: جبل عامل
مقاله التشيعة
مقاله الصفوية
مقاله الحكومة
مقاله علماء السنة
مقاله السلاطين)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ نوري محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: پرغو محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در دوره شاه اسماعيل علمايي چون محقق کرکي به ايران آمده بودند، ولي اين موضوع در دوره شاه طهماسب اول جدي تر مطرح شد و به صورت يکي از سياست هاي اساسي دولت در آمد.
در سايه همين سياست صفويان بود که گروهي از علماي ديني جبل عامل به ايران آمدند و طبعا بر اوضاع و احوال فرهنگي، ديني و سياسي جامعه عصر صفوي تاثير گذاشتند.
علماي جبل عاملي با انتقال افکار و دانش خود در زمينه هاي گوناگون، نسلي از فقيهان ايراني را تربيت کردند که بعدها امور سياسي دولت صفوي را به دست گرفتند. تلاش آنان براي مشروعيت بخشيدن به دولت صفوي بسيار موثر واقع شد. اين علما از سويي توانستند فقه شيعه را در ابعاد سياسي و حکومتي آن غنا بخشند و از سوي ديگر به حکومت صفويه به مثابه حکومتي شيعه ياري رسانند تا در نظر مردم به منزله حکومتي مشروع پذيرفته شود.