سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
پروفسور کریم حسین زاده دلیر – استاد کامل رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
نیکو ابهری – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
آزاده حاجی زاده – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
این تحقیق تأثیر پذیری ساختار فیزیکی- کالبدی جهرم از روند مهاجرت ها و همچنین عوامل به وجود آمدن سکونتگاه های قومی رادر شهر بررسی می کند و پس از شناخت آن راه حل هال مناسبی برای توسعه آتی شهر که در آن کاربری اراضی کشاورزی کمتر دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و آلودگی های زیست محیطی کمتری رابه همراه داشته باشد و همچنین تعدیلی در مهاجر پذیری شهر صورت گیرد، ارائه می دهد. با بررسی، تجزیه و تحلیل اطلاعات اسنادی و میدانی در چهارچوب موضوع تحقیق فضیات پژوهش اثبات گردیده است.