سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما سخاوت – کارشناس ارشد فیزیک دریا مدرس گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی
حمید رحیمی پورانارکی – دکتر مهندسی سواحل و بنادر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیز
وحید چگینی – دکتری مهندسی سواحل و بنادر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخی

چکیده:

موضوع تعیین جهت موج در مسائل مهندسی ساحل کاربرد فراوانی دارد. به طور نمونه در طراحی لنگرهگاهها و اسکله های دریایی و محل قرارگیری سکوهای نفتی اطلاعات جهتی موج بسیار لازم است. تخمین جهت انتقال رسوبات، حرکت آلودگیهای نفتی و مسیر حرکت کشتی ها، بویه ها و امواج دورا (Swell) از جمله مواردی هستند که احتیاج به اطلاعات جهتی موج دارند. اگر چه در چند دهه اخیر اندازه گیری جهت موج با روشهای مختلف آغاز گردیده و این مبحث در حال حاضر نیز از مسائل مورد تحقیق مراکز اقیانوس شناسی دنیا است، اما متاسفانه تا کنون اقدامات انجام گرفته در داخل کشور به نتیجه مطلوب نرسیده است. با توجه به وسعت مرزهای دریایی کشورمان و نیاز روز افزون به اطلاعات دریایی، ارائه روشی مناسب و عملی برای تعیین جهت موج مفید و لازم به نظر می رسد.این مقاله شامل معرفی روشهای مختلف اندازه گیری جهت موج و بررسی مناسب ترین روش در مطالعات مشخصه های موج در ناحیه ساحلی و حمل رسوب یعنی آرایه سنجی (Array measurement) است. در این روش برای اندازه گیری از سنسورهای فشاری استفاده و رابطه جهت موج محاسبه و استخراج گردیده است. اساس کاربر محاسبه اختلاف فاز بین این سنسورها استوار است. این نوع اندازه گیری بر اساس روش Esteva یعنی تشکیل ترکیبهای مثلثی شکل از سنسورها صورت می گیرد. این روش با توجه به سادگی و کم هزینه بودن می تواند در مطالعات موج و مسائل مهندسی ساحل مورد استفاده قرار گیرد.