مقاله عهدنامه اخلاقي فرماندهان و مديران پليس، استانداردي براي رفتار و تصميم گيري مبتني بر اخلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: عهدنامه اخلاقي فرماندهان و مديران پليس، استانداردي براي رفتار و تصميم گيري مبتني بر اخلاق
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاندارد سازي
مقاله اخلاق
مقاله عهدنامه اخلاقي
مقاله منشور اخلاقي
مقاله مدير
مقاله فرمانده
مقاله پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خوزاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تدوين منشور اخلاقي، اگر چه حرکت به سمت اخلاق مداري در يک سازمان آغاز مي شود اما بدليل اين که در منشور اخلاقي صرفا ارزشهاي اخلاقي سازمان مطرح گرديده است لازم است جهت اجرايي شدن آن در رفتار سازماني کليه کارکنان، تدوين استانداردهاي رفتار و معيارهاي تصميم گيري مد نظر قرار گيرد. يکي از اين استانداردها، استانداردهاي رفتار و معيارهاي تصميم گيري اخلاقي فرماندهان و مديران پليس است که در قالب عهدنامه اخلاقي ارايه مي گردد.
فرماندهان و مديران پليس، الگوي رفتاري و شغلي کارکنان هستند و با رعايت عهدنامه اخلاقي، در عملکرد اخلاقي و اثربخشي ماموريتي سازمان نقش مهمي را ايفا مي نمايند. چرا که کارکنان اگر دريابند، فرماندهان و مديران آن ها به استانداردهاي تدوين شده مربوط به خود عمل مي کنند، بيشتر راغب مي شوند که رفتار و تصميم گيري خود را بر اساس استانداردهايي منطبق نمايند که براي آن ها تهيه و تدوين شده است.