سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی قاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید آزادگان قمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شیما چهرئی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سودابه بهرامی – دانشجوی رشته بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

یکی از دغدغه های فکری مسؤلان نظام جمهوری اسلام ایران هدایت صحیح جوانان این مرز و بوم است. در حقیقت از آنجایی که نیروی انسانی مخصوصا جوانان یک کشور به عنوان گلوگاه مرکزی تلقی می شود و انحراف هریک از آنان به منزله حرکت تدریجی به سمت اضمحلال کشور می باشد لذا برنامه ریزی صحیحی درباره آنان باید اتخاذ گردد. مصرف مواد مخدر و در کنار آن پدیده ای به نام داروهای روان گردان نیز یکی از عاملی است که امروزه جونان کشور ما را درگیر نموده است لذا محقق بر آن شد تا ضمن توصیف این مواد با استفاده ازیک پژوهش توصیفی به صورت مروری و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به بررسی آثار مثبت و منفی آنها بپردازد. ابزار جمع آوری داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای می باشد. جامعه هدف نیز کلیه افرادی است که ممکن است به نحوی با این مواد درگیر باشند.