سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا جمشیدی فرد – استادیار دانشکده پزشکی اراک
سپهر جمشیدی فرد – دانشجوی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سلمان عدولی – دانشجوی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در جوامع غربی و در جلسات تقلیدی آنها درکشورما، مصرف اکستازی methylenedioxyamphetamine-MDMA(XTC)-4, N-methyl 3 در میهمانی های بعضی جوانان (پارتی ها) متداول است. عوارض شدید و متعددی از اعتیاد به آن گزارش شده ولی اشاره ای به عوارض پوستی نشده است. ماسه مورد (خانمی ۲۱، دو آقای ۲۰ و ۲۶ ساله) بروز جوش یا کورک های قرمز حاد در صورت را بعد از اولین مصرف خوارکی مشاهده کردیم که گسترش آن شبیه درماتوزیس یا آکنه، بدون سر سیاه یا سفید بوده و بدون درمان اختصاصی از بین رفتند. تنها مورد خانم داوطلب بررسی، با خارش، تعریق زیاد، زردی یرقانی در پوست و چشم ها و اسهال بستری شد. وی ۱٫۲ قرص (حدود(۷۰ mg MDMA یکی را ۷ روز قبل و نیمه دوم را ۳ روز بعد مصرف کرده بود. شواهدی از ناتوانی قلبی ریوی، خونریزی، آدم یا تورم غدد لنفاوی نداشت لمس کبد دردناک بود. سونوگرافی نرمال و آزمایش های سرولوژیک برای هپاتیت A و B و C منفی بودند ولی پارامترهای کولستازیس افزایش یافته بودند: -GT 0.42 µmol/sl(Normal <0.30) γ و آلکالین فسفاتاز .۴٫۷۷ µmol/sl(<2.83) مقدار ترانس آمینازها نرمال بودند ALAT= 2.4 µmol/sl(<0.28) و ASAT= 1.6 µmol/sl(<0.25) و افزایش شدید GLDH= 9.26 nmol/sl(<6.7) و مقدار بیلی روبین Conj = 300 µmol/sl(<17) و Unconj = 200 µmol/sl(<7) ، نشانه صدمه هپاتوسیت ها بود. وجود MDMA را در ادرار با استفاده از کروماتوگرافی گازها به روش Mass Spectroscopy ثابت ولی اندازه گیری کمی نشد. در هر سه مورد درماتوزیس ملایم به وجود آمده سابقه قبلی نداشت لذا مشاهده بروز ناگهانی این نشانه های پوستی در عضو جوانی از خانواده می تواند یکی از علایم آغاز سوء مصرف این دارو باشد.