مقاله عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر پذيرش کشت توام برنج و ماهي در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۳۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر پذيرش کشت توام برنج و ماهي در استان گيلان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش
مقاله کشت توام برنج و ماهي
مقاله عوامل اجتماعي-اقتصادي
مقاله منطقه تالش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورحسيني نياكي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت توام برنج و ماهي مناسب ترين تکنولوژي در سال هاي اخير به حساب مي آيد که با شناخت عوامل موثر بر پذيرش آن مي توان به شناسايي پذيرندگان احتمالي و ترويج کشت توام برنج و ماهي کمک نمود. براي اين منظور از يک روش تحقيق پيمايشي استفاده شد و از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري داده ها استفاده گرديد. جامعه آماري اين تحقيق کشاورزان منطقه تالش نشين در غرب استان گيلان بودند. کشاورزان به دو طبقه پذيرنده و نپذيرنده کشت توام برنج و ماهي تقسيم شدند. در مجموع ۶۱ پذيرنده و ۱۲۳ نپذيرنده کشت توام برنج و ماهي، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که مهم ترين عوامل اجتماعي-اقتصادي تاثيرگذار بر پذيرش کشت توام برنج و ماهي در منطقه مورد مطالعه تعداد اعضاي خانواده، تعداد دفعات مراجعه با عامل ترويج، ميزان شرکت در فعاليت هاي آموزشي-ترويجي، نيروي کار مزرعه، ميزان مالکيت زمين زراعي، متوسط عملکرد برنج، ميزان درآمد سالانه از فعاليت کشاورزي و ميزان هزينه سالانه در کشت برنج مي باشند.