مقاله عوامل اجتماعي – اقتصادي و جمعيت شناختي موثر بر باروري در مناطق روستايي شهرستان نجف آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعي – اقتصادي و جمعيت شناختي موثر بر باروري در مناطق روستايي شهرستان نجف آباد
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اقتصادي
مقاله اجتمايي
مقاله تجزيه و تحليل چندمتغيره
مقاله جمعيت شناختي
مقاله باروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدصادقي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: واحدسعيد فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه شناسايي عوامل اجتماعي- اقتصادي و جمعيت شناختي موثر بر باروري در مناطق روستايي شهرستان نجف آباد است. نمونه مورد مطالعه شامل ۴۱۵ زن شوهردار روستايي (۱۰ تا ۴۹ ساله) است كه در زمان انجام تحقيق (۱۳۸۶) در وضعيت اولين ازدواج قرار دارند و داراي حداقل يك فرزند زنده هستند. براي تحليل، از يك مدل رگرسيون چندمتغيره استفاده مي كنيم. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه در برخي از سنين، طول دوره ازدواج، تعداد مرگ ومير فرزندان، تعداد سقط جنين و وسعت اراضي قابل استفاده روستا (تخميني از اندازه) تاثير مثبت بر باروري دارد، در صورتي كه سن زن در اولين زايمان، فواصل زايمان، سطح تحصيلات زن و شوهر و دارا بودن بيمه تاثير منفي بر باروري دارند. پيشنهاد مي شود در سياست گزاري هاي جمعيتي، به توسعه آموزش و بهداشت در جهت كاهش تعداد مرگ و مير فرزندان و سقط جنين توجه شود. هم چنين آموزش هاي مناسب براي تبيين زمان مناسب اولين زايمان و رعايت كردن فاصله صحيح بين زايمان ها به مادران ارايه و سعي شود كه خانوارهاي بيشتري از امتيازات بيمه بهره مند شوند. از آن جا كه سطح تحصيلات بالاتر زوجين و شاغل بودن شوهران سبب كاهش تعداد فرزندان مي شود، در تعيين اهداف براي افزايش سطح تحصيلات و افزايش اشتغال، كاهش تعداد فرزندان را نيز مد نظر قرار دهند.