مقاله عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت کشاورزان در تاسيس تعاونيهاي آبخيزداري استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت کشاورزان در تاسيس تعاونيهاي آبخيزداري استان فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديدگاه کشاورزان
مقاله مشارکت
مقاله تعاونيهاي آبخيزداري
مقاله استان فارس
مقاله عوامل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هزاره جديد رسيدن به پايداري منابع طبيعي هدفي است که توجه دولتمردان و برنامه ريزان را به خود جلب کرده است. تاسيس تعاونيهاي آبخيزداري يکي از راهکارهايي به شمار مي آيد که از طريق آن مي توان مشارکت کشاورزان را براي تصميم گيري هاي موثر در راستاي جلوگيري از تخريب منابع طبيعي و تداوم اين همکاري بين دولت و کشاورزان جلب کرد. اين تحقيق در سال ۱۳۸۸ با هدف کلي بررسي ديدگاه کشاورزان در مورد عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت در تاسيس (قبل و حين تاسيس) تعاونيهاي آبخيزداري انجام شده است.
اين تحقيق از نوع توصيفي بوده که از فن پيمايش براي جمع آوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري مـورد مطالعه، کشاورزان عضو تعاوني آبخيزداري نوايگان داراب بوده که طبق نمونه گيري تصادفي ۳۰ نفر از ميان آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه با سوالات باز و بسته استفاده شده و يک مطالعه راهنما براي تعيين پايايي شاخصهاي سنجش تحقيق به انجام رسيده است.
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که حضور در برنامه ها و آموزشهاي توجيهي و ميزان تلاش اعضاي عادي نقش موثري در مشارکت آنها در تاسيس تعاونيهاي آبخيزداري دارد. در فوايد تعاونيهاي آبخيزداري، يافته ها نشان مي دهد که ارایه نهاده هاي کشاورزي و اعتبارات مالي بيشترين اهميت را از نظر کشاورزان دارد. همچنين مهمترين مشکلات مشارکت در تاسيس تعاونيهاي آبخيزداري از ديدگاه کشاورزان کمبود وقت، فشار کارهاي کشاورزي و نبود تعهدات نسبت به وظايفي بوده که به اعضاي هيات مديره تعاونيهاي آبخيزداري محول شده است.