مقاله عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر جنگل زدايي كشورهاي منتخب: كاربرد نظريه زيست محيطي كوزنتس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر جنگل زدايي كشورهاي منتخب: كاربرد نظريه زيست محيطي كوزنتس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل زدايي
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله رشد GDP
مقاله آزادي سياسي و مدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرنيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل زدايي به عنوان يكي از بزرگ ترين مشكلات زيست محيطي جهاني شناخته شده است. از طرف ديگر جنگل زدايي به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي تغييرات بهره برداي از زمين و به عنوان بزرگترين تهديد براي تنوع محيط زيست جهاني به ثبت رسيده است. در اين مطالعه با استفاده از تئوري زيست محيطي كوزنتس، عوامل موثر بر جنگل زدايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي ٧١ كشور نشان مي دهد كه منحني زيست كوزنتس براي مجموعه منتخب صادق نيست. از طرف ديگر افزايش جمعيت در اين كشورها توام با جنگل زدايي بيشتر است. به علاوه نتايج نشان دهنده اين واقعيت است كه نرخ رشد بالاتر GDP سرانه از ميزان جنگل زدايي مي کاهد. در نهايت بهبود در نهادهايي که از طريق افزايش دموکراسي، بهبود آزادي هاي فردي، حقوق شهروندي و ايجاد نقش قانون، آزادي هاي مدني و سياسي را بهبود مي بخشند، از فشار روي منابع طبيعي مي كاهند و در نهايت منجر به بهبود سطح جنگل و كاهش جنگل زدايي مي گردند.