مقاله عوامل اقتصادي موثر بر تصميم گيري درباره اجاره يا خريد و مزاياي هر يك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: عوامل اقتصادي موثر بر تصميم گيري درباره اجاره يا خريد و مزاياي هر يك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجاره
مقاله خريد
مقاله خروج نقدينگي
مقاله ظرفيت استقراض
مقاله ارزش فعلي
مقاله نرخ بازده بدون احتمال خطر (ريسك)
مقاله نرخ بازده مورد انتظار
مقاله قرارداد فروش مشروط
مقاله رهن اموال شخصي
مقاله تشويق مالياتي
مقاله برگشت مالياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، حالات مختلف خريد با اجاره مقايسه شده عوامل موثر در تصميم گيري و انتخاب آنها به دقت تجزيه و تحليل و بررسي مي ‏گردد. در اين زمينه از عواملي همچون خروج نقدينگي، اثر روي ظرفيت استقراض، احتمال خطر ناشي از نابابي و از مدافتادگي، فسخ اجاره و امكان تخصيص وجوه براي مصارف سودآور بحث شده است. از سوي ديگر، جهت انجام مقايسه اي دقيقتر، پس از تشريح تامين مالي از طريق استقراض به توضيح تامين مالي از طريق خريد اقساطي پرداخته شده و دو نمونه معمول آن يعني «قرارداد فروش مشروط» و «رهن اموال شخصي» توضيح داده شده‏اند. عوامل موثر در تصميمات اجاره ـ خريد نظير گردش وجوه، عامل ماليات، حذف هزينه هاي عمليات، ارزش اسقاط، ارزش فعلي و ديگر مسايل مرتبط با موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.