مقاله عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر انتشار سرانه دي اكسيد كربن در ايران (۱۳۸۳-۱۳۴۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر انتشار سرانه دي اكسيد كربن در ايران (۱۳۸۳-۱۳۴۶)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون جوهانسون
مقاله جوسيليوس
مقاله آلودگي محط زيست
مقاله رشد اقتصادي
مقاله انتشار دي اکسيدکربن
مقاله مصرف انرژي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: برقي گلعذاني اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، بررسي رابطه مصرف انرژي (شدت استفاده از انرژي)، رشد اقتصادي و انتشار سرانه دي اكسيد كربن، به عنوان معياري براي آلودگي محيط زيست در ايران است. براي اين منظور از داده هاي سري زماني در دوره زماني ۱۳۸۳- ۱۳۴۶ استفاده شده است. براي برآورد مدل از روش هم انباشتگي جوهانسون – جوسيليوس و مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) استفاده شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده وجود رابطه اي مثبت بين متغيرهاي مستقل همانند مصرف انرژي، رشد اقتصادي، آزاد سازي تجاري، جمعيت شهرنشين و متغير انتشار سرانه دي اكسيد كربن در ايران است.