سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علیرضا اسماعیلیات دستجردی – شرکت هسا – مرکز ایمنی فنی و بهداشت کار

چکیده:

مطالعات گسترده نشان می دهدمهمترین عوامل ایجادحوادث ورویدادهای هوائی مرگباردرهواپیماهای مسافربری به ترتیب اهمیت ذیل می باشند : -١ عوامل انسانی، -٢ صلاحیت پرواز هواپیما ،٣ – اعمال تروریستی،٤ – اشکال و نقص در ارائه خدمات کنترل ترافیک هوائی ،٥ – عوامل طبیعی از قبیل شرایط آب و هوائی . عموما " خطای انسانی را می توان بصورت ذیل تعریف کرد : " بروز ا ِشکال و نقص در عملکرد بخش انسانی یک سیستم برای انجام عملی از قبل تعیین شده و یا عدم انجام عملی که ممنوع گشته است و یا باید با حدود مشخص دقت و در زمان تعیین شده انجام گردد. اینگونه خطا ها معمولا در یکی از گروه های ذیل طبقه بندی می شوند :" -١ خطای بینائی -٢ واحدهای اندازه گیری ،٣ – ارتباطات رادیوئی -٤ زبان ، -٥ طرح سیستم های هشدار دهنده هواپیما، -٦ استرس های روانی -٧ انتخاب و گزینش خلبان، -٨ صلاحیت پرواز خلبان، -٩ خستگی -١٠ پیری و عملکرد انسان ، -١١ هماهنگی خدمه پرواز -١٢ تغییرات دوره ای سیرکادین ،۳۱ – فاکتورهای انسانی در طراحی هواپیما