سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسترن جشمه کبودی – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

تقارن یکی ازویژگی ها ی ساختمان منظم است .مهم است که ستونهای یک ساختمان درتمام طبقات دارای طول موثر یکسان بوده تا ساختمان درجهات عمودی متقارن باشد و رفتاربهتری درزلزله داشته باشد . درصورت تفاوت ارتفاع ستونها نیروی زلزله به صورت یکنواخت بین ستونها توزیع نمی شود و ستونهای کوتاه تر نیروی برشی بیشتری تحمل می کند. ازاین روست که ستون کوتاه یکی ازعوامل همیشه آسیب رسان درزلزله است .دراین مقاله سعی دربررسی چگونگی آسیب ایجاد شده درستون کوتاه و راهکارهایی برای جلوگیری ازاین پدیده شده است .