سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ماندانا عاشوری پاشاکی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واحد R&D
فلور بهروزشاد – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واحد R&D

چکیده:

در دنیایی که کلمات جدید همچون مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت دانایی، مدیریت بر مبنای قیاس سنجی و … بر سر زبان اساتید فن است شبیه سازی فرایندهای تولید در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته به تنهایی برای رسیدن به اهداف فوق کافی نیست، مدیران باید دردرجه اول دانش و منش برخورد با مسائل را در خود شبیه نموده و سپس به ابزارهایی روی آورند که گسترش دهنده این منش در جهت دستیابی به اهداف جهانی شدن باشد. یک نگاه کلی بر مشکلات کنونی و طرز برخورد مدیران کشورهای در حال توسعه با اینگونه مسائل به راحتی می تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات در زمینه علل و عومل عدم پیشرفت این واحدها در مقایسه با مشابه خود درکشورهای پیشرفته باشد.