سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن محسنی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

جریانهای خرده دار (debris flows) از جمله بلایای طبیعی مناطق پر شیب و کوهستانی سراسر جهان بشمار می روند. علیرغم اثرات مخرب فراوان این جریانها، دست اندر کاران امر کاهش بلایای طبیعی توجه لازم را به این پدیده ندارند و کارشناسان نیزغالبا بخاطر عدم آشنایی کافی، آن را تحت عنوان سیل یا سیلاب ارزیابی می نمایند. در این بررسی با تکیه بر مطالعات صحرایی، ویژگیهای رسوب شناسی و سوابق اقلیمی، موثرترین عوامل بروز آنها و مشخصات بارز رسوبات بر جای مانده از این جریانها در منطقه علی آباد دمق مشخص می گردند. نهایتا ضمن مقایسه ویژگی های خاص این رسوبات با رسوبات حاصل از جریانهای سیلابی عادی ( water flood) یا جریانهای پر غلظت (hyperconcentrated flow) سعی گردیده است که فاکتورهای شاخص تفکیک رسوبات جریانهای خرده دار از سایر جریانها معرفی می گردد.