مقاله عوامل تاثيرگذار بر تعهد مشتري در بانكداري الكترونيك: امتحان مدل بانكداري الكترونيك «كاسيم» در بانك هاي تجارت شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر تعهد مشتري در بانكداري الكترونيك: امتحان مدل بانكداري الكترونيك «كاسيم» در بانك هاي تجارت شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار فرصت طلبانه
مقاله ارتباطات
مقاله ارزش هاي مشترك
مقاله بانك داري الكترونيك
مقاله بانك تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: عماري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرويسي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل مهم و تاثير گذار بر بانك داري الكترونيك در بانك تجارت (كلان شهر مشهد) است. اين پژوهش مقدمه اي است براي پژوهش هاي بعدي در راستاي شناسايي دقيق عوامل تاثيرگذار بر بانك داري الكترونيك در بانك تجارت. استراتژي اين پژوهش “علي” بوده و براي گرد آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. داده ها به روش علي و معلولي و با نرم افزار ليزرل تجزيه و تحليل شده و نتيجه بررسي، رابطه مثبت بين متغيرهاي ارزش مشترک و اعتماد، ارتباطات و اعتماد، ارتباطات و جذب مشتري، رفتار فرصت طلبانه و اعتماد، اعتماد و تعهد و همچنين جذابيت و تعهد را نشان مي دهد. اميد است با به کارگيري نتايج پژوهش، کيفيت خدمات در بانکداري نوپاي الکترونيکي در بانک تجارت بهبود يافته و بر رضايت و تعهد مشتريان در اين بانک افزوده شود.