سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سالار نذری – دانشجوی گروه منابع طبیعی /مرتع و آبخیزداری

چکیده:

انسان از زمانی که خلق شده با طبیعت و جنگل سرو کار داشته و آن را به عنوان محل سکونت وپناهگاه خود قرار داده و از آن برای رفع نیاز خود استفاده های فراوان برده و با استفاده از چوب درختان و سائل مورد نیاز خود را ته یه می کرده و از میوه درختان جهت تغذیه استفاده می کرد . در گذشته انسان ها برای جنگل اهمیت خاصی قائل می شدند . و فرامین مختلفی برای جنگل صادر می کردند و در قرون اخیر نیز اهمیت و ارزش جنگل همچنان حفظ شده و از جنگل و فراورده های آن استفاده های سرشار می شود . تا اینکه امروز ه و با افزایش جمعیت ، جنگل ها و مراتع و سایر منابع طبیعی مورددخل و تصرف شدیدی قرار گرفتند و این استفاده بیش از حدموجب تخریب فراوان شده . با افزایش جمعیت در جهان هر روز به اهمیت چوب و فراورده های جنگلی افزوره می شود .جنگل های شمال کشور که باق یمانده جنگل های دوران سوم زمین شناسی می باشند و بسیاری از گونه هاتی آن به عنوان فسیل زنده به جای مانده است و هر گونه تعرض و بهره برداری غیر اصولی میتواند صدمات جبران ناپذیری رابر آن وارد سازد .که در اینجا سعی در جهت شناسایی عوامل تخریب جنگلها و تعیین شدت و ضعف این عوامل در تخریب جنگلها ی شمال کشوربر اساس مطالعات کتابخانه ای وهمچنین با مراجعه به ادارات منابع طبیعی انجام شده است.