مقاله عوامل تعيين كننده قيمت مسكن با رويكرد روابط عليتي در مدل تصحيح خطاي برداري: مطالعه موردي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۶۷ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: عوامل تعيين كننده قيمت مسكن با رويكرد روابط عليتي در مدل تصحيح خطاي برداري: مطالعه موردي تهران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله قيمت مسكن
مقاله عليت گرنجري
مقاله مدل تصحيح خطاي برداري
مقاله تقاضاي مسكن
مقاله آزمون والد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ كرماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده خالد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نيك سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات قيمت مسکن در ايران از جمله مقولاتي است که در سالهاي اخير قابل تامل بوده و در اين راستا مطالعات متعددي به صورت بررسي عوامل تعيين کننده عرضه و تقاضاي مسکن و نيز قيمت آن انجام شده است؛ ولي اين نوشتار درصدد است با نگاهي ديگر به بررسي رابطه عليتي ميان قيمت مسکن و عوامل تعيين کننده آن در تهران طي دوره (۸۵-۱۳۷۳) به صورت فصلي بپردازد.
روش مورد استفاده در اين پژوهش، استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري براي برآورد مدل و نيز آزمون والد براي بررسي رابطه عليت در کوتاه مدت و بلند مدت است.
نتايج مطالعه حاضر حاکي از آن است که همه متغيرهاي مدل تصحيح خطا در سطحي معني دار، تعيين کننده قيمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه عليت دو طرفه بين متغيرهاي قيمت زمين، شاخص بهاي عمده فروشي مصالح ساختماني و قيمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشين) با قيمت مسکن برقرار است. همچنين عليت ميان متغيرهاي متوسط درآمد خانوار و سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسکن (به صورت ساختمانهاي تکميل شده) با قيمت مسکن، در کوتاه مدت يک طرفه است و عليت گرنجري ميان قيمت مسکن و نرخ بهره بانکي تاييد نمي شود. از سوي ديگر، معني داري بالاي ضريب جزء تصحيح خطا در همه معادلات برآورد شده و نيز آزمون توامان با متغيرهاي مستقل در مدل، نشان دهنده برقراري رابطه بلندمدت است.