مقاله عوامل تعيين کننده استعمال سيگار در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۸۸ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: عوامل تعيين کننده استعمال سيگار در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان جهرم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگاري
مقاله نوجوانان
مقاله دانش آموزان
مقاله دبيرستان
مقاله پيش دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: خالويي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف دخانيات يکي از علل عمده مرگ از بيماري هاي مزمن است که از دوران نوجواني آغاز مي شود. هدف از انجام اين مطالعه تعيين شيوع استعمال سيگار و عوامل تعيين کننده آن در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان جهرم مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه يک مطالعه مقطعي است که در سال ۱۳۸۶ در شهرستان جهرم انجام شد. تعدادي از دانش آموزان به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. پرسشنامه همگون و پايا و روا توسط دانش آموزان منتخب حاضر در روز تحقيق تکميل شد. براي آزمون تعيين کننده هاي استعمال دخانيات در ميان دانش آموزان با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ از آزمون کاي-دو، تي استيودنت و رگراسيون لجستيک استفاده شد.
يافته ها: شيوع استعمال دخانيات در ميان دانش آموزان مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي به ترتيب برابر ۹٫۴ و ۱۲٫۷ درصد بود. ۵۳ درصد از دانش آموزان سيگاري مقطع دبيرستان و ۸۸ درصد دانش آموزان سيگاري مقطع پيش دانشگاهي براي اولين بار سيگار را از دوستان خود دريافت کرده بودند. قوي ترين فاکتور تعيين کننده استعمال دخانيات در ميان دانش آموزان هر دو مقطع تحصيلي جنس بود.
بحث و نتيجه گيري: برنامه هاي موثر پيشگيري از استعمال دخانيات بايستي برروي نفوذ دوستان و اعضا خانواده و به موضوع سن شروع و تداوم استعمال دخانيات متمرکز شود.