سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محسن صادق عمل نیک – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریبرز جولایی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با وجود این که ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت (بانکداری الکترونیک) در حال رشد و توسعه می باشد , اما تحقیقات کمی راجع به موضوعات سازمانی در پذیرش این خدمات مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله از طریق تلفیق نوشتجات الکترونیک موجود بهمراه تجربیات واقعی بانکهای اروپایی اصول نظری و عملی با هم ارئهمی شود. انگیزه اصلی این تحقیق پاسخ به دو سؤال می باشد . اول , تجربه سازمان ها در پذیرش بانکداری الکترونیک چه هست ؟ دوم , عوامل سازمانی که برای موفقیت در پذیرش بانکداری الکترونیک حیاتی می باشند چه چیزهایی هستند؟ برای بررسی عوامل موفقیت حیاتی سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک از روش تحقیق بررسی موردی استفاده گردید . عواملی که بیشترین تأثیر را در خصوص موفقیت در بانکداری الکترونیک دارند عبارتند از : درک مشتریان , انعطاف پذیری سازمانی , قابلیت استفاده از منابع , امنیت سیستم ها , نام تجارتی ثابت , دارا بودنشبکه های چند رسانه ای ( نرم افزارهای جامع ) , بازار یابی خاص شبکه الکترونیکی , یکپارچگی سیستم ها , مدیریت تغییر نظام مند ( تغییر نظام مند مدیریت ), حمایت مدیران ارشد و ارائه خدمات بهتر به مشتری , به این نتیجه دست یافتیم که بانک ها نیازمند ایجاد تغییرات سازمانی قابل ملاحظه ای برای توانمند سازیشان در زمینه وب می باشند . تمرکز اصلی استراتژی تجارت الکترونیک بانک ها برا ی به حداکثر رسانی سود باید بر روی یکپارچه کردن شبکه بانکداری الکترونیک با سایر شبکه های نقل و انتقال خدمات باشند.