سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

دره کاظمی صفت – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی – دانشگاه ص
محسن اکبرپورشیرازی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

در عصری که دانش به عنوان مهمترین عامل ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها به شمار می آید، توجه به مدیریت دانش نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا جهت موفقیت سازمان و عملکرد بهتر ان در اینحوزه شناسایی و توجه به عوامل حیاتی موفقیت اجرای مدیریت دانش در سازمان، موضوعی در خور توجه است.
در این مقاله با بررسی دیدگاه محققان و نویسندگان فعال در حیطه مطالعات سازمانی،به شناسایی و دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش پرداخته شده است. پس از ذکر این دیدگاه ها، یک دسته بندی انتخابی از عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش ارایه منی شود. این دسته بندی به منظور فراهم آوردن مقدمات روشی برای ارزیابی آمادگی سازمان برای اجرای مدیریت دانش انجام شده است. استفاده از نتایج این تحقیق ، می تواند منجر به بهبود اثر بخشی فعالیت های اجرایی مدیریت دانش در سازمان شود.