سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صباحی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آب نعمت بزرگ الهیمایه حیات هر موجود زنده، نقش بی بدیل وغیر قابل جایگزینی در زندگی ما انسانها دارد، خشکسالی وکمبود نزولات آسمانی خطری است جدی که نه تنها زندگی انسانها بلکه هر موجود زنده ای را تهدید میکند، مدیریت صحیح و مطالعه شده و ارائه راهکارهای عملی و عملی از بدیهیات وضروریات چنین وضعیتی است. دغدغه اندیشمندان و دلسوزان حیات بشری قابل درک وستودنی است.
اسلام دین جامع و کامل که برای اداره زندگی انسانها برنامه های مدون و مشخصی دارددراینزمینه نیز توصیه هایی دارد، ایمان وعملی صاحل، استغفار، توسل، تدبیر ومدیریت وبالاخره نماز باران را از عوامل نزول برکات اسمانی می داند، عصیان و نافرمانی خداوند متعال، شیوع بعضی گناهان ومدیریتهای ناصحیح را از عوامل قهر طبیعت و خشکسالی ذکر می نماید دراینمقاله سعی بر آن استکه این موضوع در حد امکان مورد بحث وبررسی قرار گیرد تا با بکار بستن انها موجبات رحمت الهی و استفاده شایسته و بهینه را از این نعمت خدادادی فراهم نماید.