مقاله عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي در يك جمعيت كارگري در شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۴ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي در يك جمعيت كارگري در شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي قلبي عروقي
مقاله کارکنان اداره برق
مقاله عوامل خطرزا
مقاله پيشگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهنام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي لاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بشتام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قاري پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زادگان نضال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بيماري هاي قلبي عروقي (CVD) امروزه به عنوان يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده سلامتي انسان ها شناخته شده اند و در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشور ما، مهمترين عامل مرگ و مير مردم جامعه هستند بگونه اي كه بيش از ۴/۱۹ جامعه ايران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي هستند. افزايش شيوع اين بيماري ها به دنبال افزايش شيوع عوامل خطر زاي آنها رخ داده و طي مطالعات بعمل آمده افزايش شيوع عوامل خطرزا ريشه در شيوه زندگي مردم دارد. مطالعه حاضر به منظور تعيين شيوع عوامل خطر زاي قلبي عروقي در كاركنان شركت توزيع و توليد برق شهرستان اصفهان انجام شد تا در نهايت يك پروتكل مداخلاتي براي پيشگيري و كنترل CVD در آينده در سطح اين شركت به عنوان يك الگو براي ساير محيط هاي كارگري فراهم گردد.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷ بر روي همه ۵۸۵ پرسنل شركت توزيع برق شهرستان اصفهان انجام شد. اساس اجراي اين مطالعه پرسشنامه اي شامل مشخصات فردي، سابقه پزشكي و معاينات فيزيكي بود. سن، جنس، سطح تحصيلات، شغل، وضعيت تاهل، نوع و توالي مصرف مواد دخاني، و نوع و ميزان فعاليت فيزيكي در قسمت مشخصات فردي، سابقه عوامل خطر ساز CVD ، ابتلا به اين بيماري ها و ساير بيماري هاي غير واگير در بخش سوابق پزشكي و قد، وزن، محيط كمر، محيط لگن و فشار خون هر فرد در بخش سوم پرسشنامه ذكر شد. قند خون ناشتا، توتال كلسترول، تري گليسريد،LDL  كلسترول و HDL كلسترول اندازه گيري شد در پايان داده ها با نرم افزار SPSS15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۵۸۵ كاركنان اداره برق، ۴٫۲% قند خون بالا، ۳۳٫۳% LDL-C بالا، ۴۸٫۲% توتال كلسترول بالا، ۲۶٫۴% HDL-C پايين و ۵۱% تري گليسيريد بالا داشتند. چاقي در ۱۳٫۶% ، اضافه وزن در ۴۶٫۷%، چاقي شكمي در ۴۲٫۸% و فعاليت فيزيكي غير قابل قبول در ۷۵% كاركنان مشاهده شد. ۴/۱۶% كاركنان اداره برق در زمان انجام مطالعه سيگاري بوده اند و ۸/۵% سابقه ترك سيگار را داشته اند . همچنين مبتلايان فشار خون ۱۶% و مبتلايان ديابت ۷٫۲% بودند.
نتيجه گيري: عوامل خطر زاي قلبي عروقي در كاركنان اداره برق شيوع نسبتا بالايي دارد لذا شناخت عوامل خطر زاي قلبي عروقي در اين گروه، يك راهكار مداخلاتي آموزشي و محيطي براي پيشگري بيماري هاي قلبي عروقي در سطح اين شركت فراهم خواهدكرد و شايد بتواند يك الگو براي ساير محيط هاي كاري فراهم كند .