مقاله عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ در شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ در شهر مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين
مقاله بيماري هاي قلبي – عروقي
مقاله آلبومينوري
مقاله فشارخون بالا
مقاله اختلال هاي ليپيدي
مقاله عوامل خطرساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنكداران شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع بيماري هاي قلبي – عروقي در افراد ديابتي بيشتر است و وجود اين بيماري ها مرگ و مير و بيماري زايي را در اين بيماران افزايش مي دهد. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي در بيماران ديابتي شناخته شده نوع ۲ در شهر مشهد بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي با نمونه گيري متوالي انجام شد. ۷۵۲ بيمار ديابتي نوع ۲ وارد مطالعه شدند و پس از معاينه هاي باليني و انجام آزمون هاي آزمايشگاهي عوامل خطرساز باليني و آزمايشگاهي در بيماران جستجو شد.
يافته ها: بيماران شامل ۳۵۵ مرد و ۳۹۷ زن بودند. متوسط سن بيماران ۰٫۵±۵۲٫۷ سال و متوسط مدت ابتلا به ديابت ۶٫۴±۷٫۹ سال بود. ۵۱٫۶% از بيماران افزايش همزمان فشارخون داشتند. شيوع چاقي در ۲۵٫۷% و افزايش وزن در ۵۲٫۵% بيماران يافت شد. شيوع اختلال هاي ليپيدي در بيماران بسيار بالا بود. ۹۵٫۲% كلسترول بيشتر از ۲۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر، ۶۳٫۱% تري گليسريد بيش از ۱۵۰ ميلي گرم در دسي ليتر، ۸۶٫۹% كلسترولHDL  پايين و ۶۵٫۸% نسبت تري گليسريد به HDL بيشتر از ۳٫۵ را به عنوان معيار LDL دانس دارا بودند. ۷۵% بيماران كنترل نامطلوب قند را به شكل هموگلوبين گليكوزيله بيشتر از ۷% داشتند. شيوع سندرم متابوليك در بيماران ۷۳٫۵% بود. ۲۱٫۵% بيماران ميكروآلبومينوري، ۱٫۶% ماكروآلبومينوري و ۸٫۸% فيلتراسيون گلومرولي كمتر از ۶۰ داشتند. درصد شيوع استعمال دخانيات در بيماران ۱۵٫۹% بود.
نتيجه گيري: عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي از شيوع بالايي در بيماران ديابتي نوع ۲ برخوردار است و برنامه هاي پيشگيري و درماني اصولي تر براي اين بيماران ضروري است.