مقاله عوامل خطرساز شناختي درد در سزارين: مقايسه بيمارستان هاي خصوصي و دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: عوامل خطرساز شناختي درد در سزارين: مقايسه بيمارستان هاي خصوصي و دولتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس از درد
مقاله فاجعه سازي درد
مقاله شناخت فاجعه آميز شده
مقاله نگرش نسبت به زايمان
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچيان چوبمسجدي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندحسيني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي ايمان اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقايسه متغيرهاي شناختي ترس از درد، فاجعه سازي درد، شناخت فاجعه آميز شده و ترس از زايمان در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي مي باشد.
روش: بدين منظور ۳۰۰ نفر از زنان باردار انتخاب شدند و بر اساس شرايط جمعيت شناختي سن، تحصيلات، ماه بارداري، تجربه زايمان، تجربه سزارين، نوع بيمارستان و تمايل به زايمان سزارين، مورد همتا سازي قرار گرفتند. از پرسشنامه هاي ترس از درد، نگرش نسبت به زايمان، فاجعه سازي درد و شناخت فاجعه آميز شده استفاده شد.
يافته ها: نتايج تفاوت معنادار را براي متغيرهاي ترس از درد، شناخت فاجعه آميز شده و ترس از زايمان را در دو گروه نشان داد، در حاليکه تفاوت معنادار در مورد متغيرهاي ديگر مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج پيشنهاد مي کند که متغيرهاي ترس از درد، شناخت فاجعه آميز شده، متغيرهاي شناختي مهم هستند که با افزايش زايمان سزارين در بيمارستان هاي خصوصي مرتبط هستند. همچنين احتمالا، ترس از درد، شناخت فاجعه آميز شده مي توانند خطر افزايش زايمان هاي غير ضروري سزارين را در بين زنان باردار افزايش دهند.