مقاله عوامل خطر بروز حمله حاد سرگيجه خوشخيم حمله اي وضعيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: عوامل خطر بروز حمله حاد سرگيجه خوشخيم حمله اي وضعيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرگيجه حمله اي خوش خيم
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي روناك
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرگيجه از شايع ترين شکايت ها است. منشا سرگيجه در ۸۵ درصد بيماران گوش و در ۱۵ درصد مرکزي است. سرگيجه خوش خيم حمله اي وضعيتي شايع ترين علت سرگيجه واقعي است. در اين مطالعه عوامل خطر حمله حاد سرگيجه بررسي شده است.
روش کار: تعداد ۳۲۲ بيمار با شکايت سرگيجه خوش خيم حمله اي وضعيتي وارد مطالعه شدند و تشخيص با شرح حال و مانور هال پايک قطعي شد. عوامل خطر حمله ثبت و تحليل آماري با نرم افزار SPSS و کاي اسکوير انجام شد.
نتايج: متوسط سن ۳۲۱ بيمار بود. (۲۰۱ زن و ۱۲۰ مرد) ۴۱ سال و شروع علايم بين يک ماه تا ۱۵ سال (متوسط ۸ ماه) بود. استرس روحي در ۳۴ درصد و تروما فقط در حدود ۸ درصد بيماران عامل زمينه ساز بود. عوامل خطر اصلي در حدود ۷ درصد بيماران جراحي گوش و ۱۳ درصد مسافرت طولاني بود.
نتيجه گيري: عوامل خطر ثابت شده حمله حاد سرگيجه خوش خيم وضعيتي تروما، جراحي وسيع، جراحي گوش به خصوص ستاپدکتومي، نوريت وستيبولار و بستري طولاني مدت است. در مطالعه حاضر مشکلات رواني عوامل خطر مهمي بود و عوامل خطر جديدي چون اختلال خواب، خستگي، ورزش حرفه اي، روزه و مسافرت طولاني براي اولين بار مطرح گرديده است.