مقاله عوامل خطر كاهش تراكم استخوان در زنان يائسه خانواده هاي نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: عوامل خطر كاهش تراكم استخوان در زنان يائسه خانواده هاي نظامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم استخوان
مقاله استئوپروز
مقاله استئوپني
مقاله زنان يائسه
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علي شيري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پايدار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پرنده اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: استئوپروز شايع ترين بيماري متابوليك استخوان است كه به صورت كاهش توده استخواني تعريف مي شود. اين بيماري با تغيير و تخريب ساختار اسكلتي و افزايش احتمال خطر شكستگي شناخته مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي عوامل خطر كاهش تراكم استخوان در زنان يائسه انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي توصيفي – مقطعي، ۶۴۴ زن يائسه مراجعه كننده به مركز سنجش تراكم استخوان يكي از بيمارستان هاي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج سنجش تراكم استخوان، افراد به دو گروه كاهش تراكم استخوان (مورد) و تراكم استخوان طبيعي (شاهد) تقسيم شدند. اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز كاهش تراكم استخوان با پرسش نامه استاندارد كانادايي استئوپروز جمع آوري شد و با آزمون هاي مجذور كاي و T مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان استئوپروز در ستون فقرات %۸٫۹ و ميزان استئوپني در اين نواحي %۵۳٫۴ به دست آمد. از بين عوامل خطرساز در كمبود مصرف كلسيم، عدم تحمل لاكتوز، سابقه مصرف داروهاي كورتيكواستروييد، متوتروكسات، ضدتشنج، بيماري هاي آرتريت روماتوييد، پركاري تيروييد، تالاسمي مينور و وزن زير ۵۸ كيلوگرم بين دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: عواملي چون رژيم غذايي و كمبود مصرف محصولات لبني، عوامل دارويي از جمله كورتون و متوتروكسات و بيماري هاي روماتولوژيك يا غددي از عوامل مهم و موثر كاهش تراكم استخوان در زنان يائسه هستند.