سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گرایش حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهر
غلامعلی اسماعیلی کریزی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یاس را از خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد و آنچه انسان های شبیه به اینان به آن رسیده اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شده از تحت سلطه اجانب وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلاب و آزادی خود و کشور و ملت خودشان معصوم باشد فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (ره) امام خمینی در زمان حیات پربرکت خویش با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن جوانان و انکار پیشرفتهای عظیم ملت ایران تاکید می کرد دشمن می خواهد به جوان ایرانی القا کند که بدون وابستگی به قدرتها به جایی نخواهد رسید و از این راه انگیزه حرکت و پیشرفت را از ملت و جوانان ایران بگیرد ولی موفق نخواهد شد. حضرت امام در مورد قدرت سازندگی جوانان به خودباوری جوانان و خوداتکایی و تلاش علمی آنان تاکید می ورزید و می فرمود: جوانهای ما اثبات کردند که می توانند خودشان عمل بکنند و شما مطمئن باشید که در درازمدت شما همه کار می توانید بکنید همانطوری که با شجاعت، ابرقدرت ها را خارج کردید با شجاعت در فرهنگ خودتان کار بکنید و در کارهای خودتان خودتان عمل بکنید و اتکای خودتان را هرروز به خارج کم بکنید و یک وقتی برسد که هیچ اتکا به خارج ما نداشته باشیم و همه چیز را خودمان تهیه بکنیم