سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعلی معلمی – پژوهشکده اکتشاف و تولید

چکیده:

مغزه های شماره ۱و۲ از سازند فهلیان به سن نئوکومین در چاه میدان بی بی حکیمه از عمق ۳۳۵۵ متر تا ۳۳۶۴/۵ متر و ۳۷۳۰ متر تا ۳۷۳۹ متر مورد مطالعه و رسوب شناسی شامل تعیین رخساره میکروسکپی سنگ، تغییرات تخلخل و بررسی کمی و کیفی شکستگی های موجود قرار گرفته است.
مطالعه سنگ شناسی و میکروفاسیس های موجود در این مغزه هاموجب شناسایی ۵ میکروفاسیس جردیده که همگی تحت تاثیر فرایندهای میکریتی شدن بافت و در مرحله بعد تراکم قرار گرفته اند باعث ایجاد زون استیلولیتی گردیده است و لذا میزان تخلخل و تراوائی بشدت کاهش یافته است . از نظر وضعیت شکستگی ها با بررسی درصد فراوانی و اندازه گیری آنها در مغزه روند عمومی مشخص گردیده است.